Voor scholen

BrainBoost is een bijlesschool opgezet door Jasper Roelofsen en Eva Gadet. Wij zijn twee docenten en kennen elkaar van de lerarenopleiding aan de Universiteit van Amsterdam. We zijn BrainBoost gestart vanuit interesse in de leerling. Na beiden les te hebben gegeven op de middelbare school besloten we onze kennis vanuit de opleiding en praktijkervaring te gebruiken om ons eigen concept te creëren: BrainBoost.
BB_icoon_brain
“Leer efficiënt te werken voor school, zodat je meer tijd overhoudt voor de dingen die je echt leuk vindt! 😎”

Zelfinzicht is de sleutel

Verplaats je in de belevingswereld van de leerling en zorg dat de leerling zichzelf snapt. Wij geloven dat zelfinzicht de sleutel is naar zelfvertrouwen. Prestatiedruk onder leerlingen is groot. Ons doel is om leerlingen zichzelf te laten leren kennen. Snappen wat ze goed kunnen én waar ze nog aan kunnen werken. Hiermee proberen we de stresslevels indirect te verlagen, waardoor er meer ruimte is om te denken en te schakelen.
Als het zelfvertrouwen van de leerling groeit door dit zelfinzicht, is ons doel bereikt. Hoe de leerlingen school ervaren en hoe ze daar presteren zal positief beïnvloed worden door het zelfvertrouwen.

Samenwerken met scholen

Jezelf leren kennen, zodat jij je leerstrategieën kunt aanpassen is een proces. Het liefste wil je dit proces schoolbreed inzetten en niet beperken tot een mentor les of een bijles. Wij zijn er daarom van overtuigd dat samenwerken met scholen de sleutel is naar een allesomvattende hulp voor leerlingen die dit nodig hebben. Bijlesinstanties en reguliere scholen zouden een aanvulling op elkaar kunnen en moeten zijn.

BrainBoost biedt cursussen op maat aan. Wij willen in overleg met de school een cursus ontwerpen die past bij de vraag. Onze cursussen zijn over het algemeen gebaseerd op de kennis beschreven in Zeker Slagen. Wij bieden cursussen aan voor zowel leerlingen als docenten.

Methodiek

BrainBoost focust zich op het zelfinzicht en het zelfvertrouwen. Als leerlingen meer zelfkennis krijgen over hoe ze leren kunnen ze ook aanpassingen maken in hun leren. Dit leren leren proces vergoot het zelfvertrouwen bij de leerling en het plezier op school. We werken met jonge docenten die didactisch sterk zijn en ook goed zijn in het houden van structuur in de klassen. Kortom we zijn streng, maar zorgen wel voor een persoonlijke band met de leerlingen en de klas waardoor er een open sfeer ontstaat en er ontspannen gewerkt kan worden.
Wij zijn auteur van het boekje Zeker Slagen en gebruiken de inhoud van dit boekje in onze cursussen. Hieronder de inhoud van het boekje en dus ook de focuspunten van onze cursussen op scholen.
Jezelf leren kennen
Waar ben je goed in en waarin kun jij jezelf nog verbeteren? Als je dat weet, snap je ook waar je aan moet werken en hoe je dat kan je leren.
Leren hoe je moet leren
Als je snapt hoe je hersenen informatie verwerken, begrijp je wat de beste leertechnieken zijn.
Weten hoe je punten op je examens binnen sprokkelt
Verschillende manieren om zo veel mogelijk punten binnen te halen op je eindexamen. Ken ze en oefen ze.
Jezelf motiveren
Iedereen heeft andere intrinsieke en extrinsieke redenen om te leren voor het examen. Het is belangrijk om erachter te komen wat jou aan het werk krijgt en aan het werk houdt.
Leren plannen
Plannen is het halve werk, maar het is ook veel werk. Leer hoe je een concrete en haalbare planning maakt, waar jij je aan kunt houden.

Samenwerkingsverbanden

BrainBoost heeft al samengewerkt met de volgende reguliere scholen:

Meer informatie

Meer informatie over de ExamBoost (examentraining) op onze eigen bijlesschool BrainBoost: Klik hier
Meer informatie over de BètaBoost (training voor de exacte vakken) op onze eigen bijlesschool BrainBoost: Klik hier
Meer informatie over de CitoBoost (training voor de citotoetsen op de basisschool) op onze eigen bijlesschool BrainBoost: Klik hier
Meer informatie over Zeker Slagen: Klik hier
Meer informatie over de oprichters van BrainBoost: Klik hier
BrainBoost_Huiswerkbegeleiding